پاسخ به: First day back

#8147

سلام خدمت شما، اصلاً نیازی به عذرخواهی نیست. اینجا هستیم که در حد توان به سوالات شما پاسخ بدیم.

معنی first day back به فارسی:

It wasn’t an interesting first day back.

اولین روز بازگشت جالبی نبود.

مثال های دیگر:

First day back to school

اولین روز بازگشت به مدرسه