پاسخ به: کاربرد to

#8160
سینا

He turned , halfway along the third-floor corridor,  and saw Fred and …. .

He turned , halfway along the third-floor corridor , to see Fred and … .

ببخشید استاد ، منظورم این هست که چیزی که توی فارسی داریم به نظرم بیشتر شبیه جمله ی اول هست . ولی جمله ی دوم که عین متن هست ، چگونه کاربرد دارد ؟

((او چرخید ، …، تا فرد و حرج را ببیند ، … ))

معنی تحت اللفظی اینطوری هست ولی خیلی جالب نیست ، چون طرف (هری)اصلا نمی دونست چه کسی اسمش رو صدا میزنه .

لطفا در مورد این طرز بیان جمله توضیح بفرمائید. مرسی