پاسخ به: Due in به فارسی

#8191
سینا

تشکر استاد .

Charms در اینجا اسم یک کلاس درس هست .

کلاس ورد های جادویی

اگر مشکلی بنده دارم (از قبیل سوال پرسیدن زیاد و …) بفرمائید تا دیگر تکرار نکنم .