پاسخ به: Due in به فارسی

#8193

سینای عزیز، نه هیچ مشکلی از بابت سوالات نیست شما هر سوالی داشته باشی، در حد توان پاسخ داده میشه. اما خب برخی از متون رو که ارسال می کنید ما از محتوای متن و اسامی خبر نداریم که برای ترجمه درست تر باید مطلع بشیم. اما معنی due رو با معادل های دقیق می گم خدمتتون که مشکلی ترجمه جمله هم برای شما بر طرف شه.

Due

1. سر موعد مقرر، به موقع (در مورد پرداخت اقساط، به دنیا آمدن کودک، حاضر شدن در کلاس و …) 2. مقتضی 3. سر رسید

Due to

به دلیل، به علت