پاسخ به: کاربرد to

#8213

معنی resort to به فارسی:

resort to

روی آوردن به، متوسل شدن به

برای فهم راحت تر جمله مذکور، این جمله رو به شکل دیگه ای می نویسم که شما متوجه شید که داستان گرامر این جمله از کدوم قراره:

Sometimes one has to resort to these little devices.

در اینجا has to به معنی باید است و همان گرامر have to و has to هست که قید در بین اون قرار گرفته است.