پاسخ به: من خرابش نکردم

#8256

ترجمه جملات مذکور از فارسی به انگلیسی که باز هم جملات زیادی برای آنها می توان به انگلیسی بیان کرد:

۱.”من خرابش نکردم” منظور یک وسیله ای نظیر اسباب بازی یا تبلت یا…. هست.

I didn’t break it down.

I didn’t destroy it.

متوجه معنی این جمله دوم شما نشدم ولی برای رفتن برق و … به لینک زیر مراجعه کنید.

چطور به انگلیسی بگیم برق رفت