پاسخ به: ول کردن

#8266

ببنید در موارد مختلف کلمات مختلف می تونه استفاده بشه و نمی شه یک کلمه فارسی رو بگیم که باید در زبان انگلیسی با شرایط یکی معادل داشته باشه.

مثلا به جای جمله:

Don’t leave my hand.

دست من را ول نکن.

بهتر از از جملات رایج دیگر استفاده شود:

Hold my hand.

Don’t let go of my hand.

مثلا برای گفتن کیفم را ول کن بهتر است بگوییم:

Don’t touch my purse.

به کیف من دست نزن.

لینک دیگری که می توانید مشاهده کنید و بهره ببرید:

“اصلا” در جملات زیر