پاسخ به: انگشتم زده بیرون…من عاشق خودت کردی.سن و سال

#8286

سلام،

ترجمه و معادل جملات مذکور به انگلیسی:

۱. مثلا دستکش دوستت، پاره است یکی از انگشتاش یا سوراخه. بعد انگشت دوستت از اون پارگی زده بیرون میخوایم بگیم “انگشتت از دستکش زده بیرون” نمیخوام بگم از اونجا بیرونه(out)میخوام بگم زده بیرون …آیا pop out درسته؟!

بله می شود از این فعل استفاده شود.

Your toe has popped out of the sock.

منتها از این فعل بیشتر برای در رفتن انگشت استفاده می شود.

My toe popped out of the place.

انگشت پایم از جاش در آمد.

اما جملات بهتر برای بیان این حالت:

Your Socks got holes at the big toe.

شست پای جوراب هایت سوراخ شده است.

Your toe has broken a hole in your sock.

شست پات جورابت رو سوراخ کرده است. (شست پات از جوراب زده بیرون)

۲.میخوام به انگلیسی بگم “تو من رو عاشق خودت کردی”

You made me fall in love with you.

You caused me to love you.

You enamored me (بسیار رسمی)

توجه داشته باشید در انگلیسی چندان از این عبارت یعنی عاشق کردن استفاده نمی شود و به جای آن از عاشق شدن بهره گرفته می شود.

3.من به شخصی میگم سن من رو حدس بزن…بعد اون شخص میگه‌ ۲۰ سال داری حالا من میخوام‌ بگم نه “پایین تر” یا “بالاتر‌” باید چی بگم؟!

Younger / a little bit younger

کمتر یا کم سن تر / یه کم جوان تر

Older / a little bit older

بیشتر یا مسن تر / یه کم مسن تر