پاسخ به: انگشتم زده بیرون…من عاشق خودت کردی.سن و سال

#8290
Sahar4568

ببخشید واسه جمله ی ” تو من رو عاشق خودت کردی” ایا میشه گفت:

You make me love you

اگر نه؟ میشه بگید معنیش چیه ممنونم