پاسخ به: دلم میخواد…گرون کردن یا شدن..بهت نمیاد

#8313

سلام، ممنون از شما

در مورد جمله اول شما «۱. کسی بهت میگه چرا انقدر بی ادبی بعد میخوای بگی “دلم میخواد”» معادلی برای اصطلاح فارسی دلم می خواهد به انگلیسی سراغ ندارم که همان حس رو دقیقاً القا کند اما می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

I would like (to)

I just like (to do something)

That’s what I am! (That’s who I am)

۲.دو جمله ی زیر در مورد گرانی؛

“علی قالی ها رو گرون کرده”

“قالی داره گرون میشه”

برای گران کردن و گران شدن هم حتی می توان از عبارت زیر استفاده کرد اما از معادل های رایج تر هم برای شما مثال می زنم.

Make more expensive

گران تر کردن

Get more expensive

گران تر شدن

معادل های دیگر که رایج هم هستند:

Raise prices (Raise your prices)

گران کردن (قیمت های خود را بالا بردن)

Increase prices (Increase your prices)

گران کردن (قیمت های خود را بالا بردن)

Put up prices

قیمت ها را بیشتر از قیمت واقعی گذاشتن

۳. دو جمله ی زیر چطور باید بگم …یک نیتیو آمریکایی چطور میگه این دو جمله رو ؛

“بهت نمیاد انگلیسی بلد باشی”

“بهت نمیاد زورت زیاد باشه”

You don’t seem (to be able) to speak English.

You don’t seem strong / You don’t seem to be so strong

در مورد ساعت بهتر است دقیقاً ذکر شود مثلا at 8 یا at 8 o’clock که این رایج تر هست.