پاسخ به: west point

#8314

معنی عبارت West Point به فارسی که حروف اول این عبارت باید با حروف بزرگ نوشته شود:

West Point

مقر ارتش ایالات متحده در ایالت نیویورک که دانشگاه نظامی ایالات متحده در آن قرار دارد، دانشکده نظامی ایالات متحده

West Point

نام روستایی در ایالت نیویورک آمریکا

West Point policeman

پلیس دانشگاه نظامی ایالات متحده آمریکا