پاسخ به: کاربرد فعل take

#8319
Sahar4568

در‌ بعضی از موارد بالا مثل اینکه میشه از فعل put هم استفاده کرد اما میخواستم بدونم از take هم میشه؟ آخه بعضی جاها دیدم …فرق‌ هم در این معنی ها بین take و put هست آیا؟