پاسخ به: دلم میخواد…گرون کردن یا شدن..بهت نمیاد

#8322

چرا برای فعل شدن به انگلیسی معادل هست اما همان طور که قبلاً گفته شد، می بایست به فرهنگ زبانی آنها مراجعه کرد و آموخت که در موقعیت های مختلف از چه جملات و عباراتی استفاده می شود. در مورد جمله بالا که “ساعت 10 شده” می توان گفت:

It is 10 (o’clock)