پاسخ به: معرفی مجموعه کتاب های اینترچینج Interchange

#8333
سلطانی
    سلام من ترم نیمه پیشرفته اینترچنجم و کتاب ابیو شروع کردم خاستم بدونم چقدر طول میکشه تا ایلتس بگیرم؟