پاسخ به: خسته نباشید به انگلیسی چی میشه؟

#834

اینکه ما در انتهای کلاس درس در دانشگاه یا مدرسه به معلم یا استاد می گوییم خسته نباشید، این مربوط به فرهنگ ماست و چنین معنی در زبان و فرهنگ انگلیسی استفاده نمی شود. تنها چیزی که در پایان کلاس درس خواهید شنید جملاتی شبیه به جملات زیر هستند که همگی معنای تشکر و سپاسگزاری را می دهند و هم معلم و استاد به دانشجو یا دانش اموز می گویند و هم دانشجویان و دانش آموزان به معلم و استاد خود در هنگام تمام شدن درس می گویند:

  • Thanks.
  • Thank you.
  • Thank you very much.

توجه داشته باشید اگر کاری فیزیکی انجام شود در انتهای کار می توان از عبارات و اصطلاحات زیر استفاده کرد:

  • Good job : آفرین، کارت خوب بود
  • Well done : آفرین
  • You did it : از پسش بر اومدی ( از پس کار بر آمدی )