پاسخ به: یک زامبی مرد رو گرفته

#8344

می توان گفت به جز جمله اول بقیه جملات دارای ایراداتی هستند و چندان جالب برای استفاده به نظر نمی رسند. جملات بسیاری می شه در مورد این تصویر گفت، اما این جمله را اضافه می کنم:

A zombie (has) grabbed the man to eat him.