پاسخ به: یک زامبی مرد رو گرفته

#8346
Sahar4568

2.A zombie connect to the man to eat him

3.A zombie hug the man to eat him

4. A zombie loop her/his leg around the man’s back to eat him

استاد ببخشید میشه ایرادات جملات بالا رو که به کابرده بودم بگید … میخواستم متوجه ایرادات این سه جمله در بابت عکس شوم خیلی ممنونم.