پاسخ به: Key northern city به فارسی

#8354

عبارت Key northern city یک عبارت ساده انگلیسی است و یک اصطلاح نیست. پس معنی و ترجمه این عبارت به شکل زیر خواهد بود:

Key northern city

شهر شمالی و کلیدی، شهر کلیدی در شمال، شهر اصلی در شمال، شهر مهم در شمال