پاسخ به: Make with

#8358
Sahar4568

در واقع میخوام جمله ی “امری” بالا رو ( این خانه را با آجر بساز ) رو بگم به انگلیسی.