پاسخ به: which is which چه معنی رو میده؟

#8375

معنی اصطلاح محاوره ای و عامیانه which is which به فارسی:

Which is which

چی به چیه (چی به چیست)، کدوم به کدومه (کدام به کدام است)، کی به کیه (برای عدم تشخیص بین دو یا چند نفر از یک گروه)