پاسخ به: تغییرات آب و هوایی به انگلیسی

#842

معادل دقیق و ترجمه صحیح برای این عبارت پر کاربرد و بسیار رایج در شبکه های خبری « Climate change » که هر سال با برگزاری اجلاس داووس و سایر مناسبت ها به تیتر یک روزنامه ها و شبکه های خبری تبدیل می شود.

مثال:

Analysis confirms that climate change is making wildfires worse.

تحلیل و بررسی تایید می کند که تغییرات آب و هوایی باعث بدتر شدن آتش سوزی جنگل ها می شود.