پاسخ به: معنی make a hole در راه رفتن

#8421

احتمالاً فقط در هنگام راه رفتن از این جمله استفاده شده، معنی اصطلاح محاوره ای و عامیانه make a hole به فارسی:

Make a hole

1. مقدار قابل توجهی از (خوراکی، پول و …) را مصرف کردن یا کاهش دادن 2. سوراخ ایجاد کردن

مثال:

A large bill from the dentist made a hole in her savings. (Collins)

صورتحساب بلند بالا از طرف دندانپزشک مقدار قابل توجهی از پس اندازهای او را مصرف کرد. (کم کرد)