پاسخ به: مهریه و نفقه به انگلیسی چی میشه؟

#8428

معنی و معادل مهریه و نفقه در حقوق و متون حقوقی به انگلیسی:

Marriage portion

مهر، صداق، مهریه (قانون و حقوق)

Alimony /ˈa-lə-ˌmō-nē/ (اَله مُنی)

نفقه (خرجی)