پاسخ به: صندوق بین المللی پول به زبان انگلیسی

#843

صندوق بین المللی پول که به اختصار « IMF » به زبان انگلیسی گفته می شود و نام کامل آن « International Monetary Fund » است.