پاسخ به: به تو ربطی ندارد به انگلیسی چی میشه؟

#844
وحید

از اینها هم میشه استفاده کرد:

It’s none of your business

یا

None of your business