پاسخ به: خرگوش به انگلیسی چی میشه؟

#866

در انگلیسی خرگوش به دو صورت گفته می شود که بنا به اندازه و نوع خرگوش این نامگذاری متفاوت است:

Rabbit /ræbɪt/ (رَبیت): خرگوش کوچک و گاهاً خانگی

Hare /hɛr/ (هِر): خرگوش صحرایی که دارای جثه‌ی بزرگتری نسبت به خرگوش های معمولی است.