پاسخ به: تبریک روز معلم به زبان انگلیسی

#868

برای تبریک روز معلم به زبان انگلیسی جملات و عبارات زیادی وجود دارد. در زیر چند جمله برای تبریک روز معلم به شما پیشنهاد می شود:

  • Happy teacher’s day! (روز معلم مبارک)
  • Happy teachers’ day to my favorite teacher! (روز معلم به معلم مورد علاقه من مبارک)
  • Happy teachers’ day to you! (روز معلم بر شما مبارک)

جملات الهام بخش برای تقدیم کردن به معلمان عزیز:

  • You are an inspiration! (شما الهام بخش هستید)
  • A good teacher is a way to success. (یک معلم خوب راهی است به سوی موفقیت)
  • Being your student is truly a blessing. (دانشجو یا دانش آموز شما بودن یک نعمت واقعی است)
  • Thank you for being the greatest mentor ever. (ممنون از شما برای بزرگترین مربی همیشگی بودن)