پاسخ به: چطور بگیم مردم می گن …

#8740

برای بیان مردم می گن که … یا شایعه شده که …، دو اصطلاح عامیانه و کاربردی در زبان انگلیسی وجود دارد:

People are saying (that) …

مردم می گن (که) … (مردم می گویند که)

Rumor has it (that) …

شایعه شده (که) … (شایعه شده است که)