پاسخ به: sewing needle

#8950

اصطلاحاً در پزشکی از عبارت surgical needle برای سوزن جراحی یا سوزن بخیه استفاده می شود. اما sewing needle با بیان کمی محاوره ای تر نیز می تواند به سوزن جراحی یا همان سوزن بخیه هم اطلاق شود.

Sewing needle

1. سوزن خیاطی، سوزن دوخت و دوز 2. سوزن جراحی، سوزن بخیه

پس می توان از دو اصطلاح سوزن بخیه یا سوزن جراحی برای ترجمه این عبارت استفاده کرد.