پاسخ به: معنی Keep an eye on him

#9021

معنی و ترجمه جمله Keep an eye on him به فارسی:

Keep an eye on him

چشم از او بر ندار (چشم ازش بر ندار)، به او چشم بدوز (چشم بدوز بهش)