پاسخ به: کبوتر با کبوتر باز با باز به انگلیسی

#907

معادل خوب و دقیق برای ضرب المثل کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز در انگلیسی ضرب المثل زیر است که به معنی پرندگان هم جنس با هم پرواز می کنند و استعاره از این است که شباهت‌ها باعث گرد هم آمدن می شوند و تفاوت ها باعث عدم همخوانی و یک دست شدن می شود.

Birds of a feather flock together.