پاسخ به: ترجمه هندوانه به انگلیسی

#919

هندوانه به انگلیسی Watermelon گفته می شود. در زیر تلفظ انگلیسی بریتانیایی (بریتیش) و انگلیسی آمریکایی (امریکن) این کلمه را مشاهده کنید:

Watermelon /ˈwɔː.təˌmel.ən/ (وُتِرمِلِن) هندوانه با لهجه بریتانیایی

Watermelon /ˈwɑː.t̬ɚˌmel.ən/ (واتِرمِلِن) هندوانه با لهجه آمریکایی