پاسخ به: ضرب المثل Cleanliness is next to godliness

#924

معنی ضرب المثل Cleanliness is next to godliness در زبان انگلیسی به معنای این است که پاکیزگی مهم است و از آنجا که خدا سبحان و پاکیزه است، انسان هم باید پاکیزه و تمیز باشد.

معادل خوب و مناسب برای این ضرب المثل می توان به این جمله معروف از پیامبر (ص) « النظافة من الایمان » که در زبان فارسی رایج است اشاره کرد:

  • پاکیزگی نیمی از ایمان است.
  • پاکیزگی از نشانه های ایمان است.