پاسخ به: شاهزاده و شاهزاده خانم به انگلیسی چی میشه؟

#926

شاهزاده (شاهزاده مذکر) و شاهزاده خانم (شاهزاده مؤنث) به زبان انگلیسی و با تلفظ:

Prince /prɪns/ (پرینس): شاهزاده (مذکر)

Princess /’prɪnsɪs/ یا /’prɪnˌsɛs/ (پرینسِس یا پرینسیس): شاهزاده خانم