پاسخ به: Edge trimmed به فارسی

#9420

معنی عبارت edge-trimmed به فارسی:

edge-trimmed

لبه گرفته شده، بدون لبه، لبه بریده شده