پاسخ به: ضرب المثل خواستن توانستن است

#9523
Rohullah Burgut

اگر اراده ای باشد، راهی وجود دارد.