پاسخ به: تفاوت draw و pull

#9545

سلام خدمت شما

در معنی کشیدن و حرکت دادن چیزی هر دو یک معنی را انتقال می دهند و تفاوتی با هم ندارند. تنها شاید بتوان گفت فعل draw در موارد محاوره ای تر بکار گرفته می شود.