پاسخ به: مدیر عامل به انگلیسی چه می شود؟

#961

مدیر عامل در زبان انگلیسی « Chief executive officer » می شود که به دلیل بلند بودن این عبارت از مخفف آن « CEO » با تلفظ /siːi:’əʊ/ (سی ای اُ) در گفتگوها استفاده می شود. این کلمه بیشتر باری مدیر عامل شرکت ها استفاده می شود. جمع این کلمه « CEOs » نوشته می شود.

توجه: گاهی فقط « chief executive » و یا مخفف آن « CE » هم استفاده می شود.