پاسخ به: کارمند دولت به انگلیسی

#963

معادل خوب برای کارمند دولت یا مستخدم کشوری در زبان انگلیسی « Civil servant » با تلفظ /sɪvəl sɜrvənt/ (سیوِل سِروِنت) است.

همچنین در آمریکا از کلمه « Civil-service employee » با تلفظ /’sɪvəl ‘sɜrvɪs ɛmˈplɔɪi یا ɪmˈplɔɪi/ (سیوِل سِرویس اِمپلُیی) نیز برای کارمند دولت استفاده می شود.