پاسخ به: چت

#9680
Sahar4568

سلام ببخشید این جمله؛

“How crowded there is”

میتونم با here بگم؟ مثل جمله پایین؟

.How crowded here is

آخه انگار نمیشه here فاعل جمله باشه ، اما اینجا فاعل جمله میباشد و میخواستم ببینم مشکل پیش نمیاد؟