پاسخ به: nice day ha

#9899

بله این ترجمه هم قابل قبول هست. توجه داشته باشید که عبارت «Hot enough for you» در زبان انگلیسی یک اصطلاح است.