پاسخ به: Topic review

#9940
سینا

ببخشید استاد ، توی جمله ی فوق که عکسش رو  بالا گرفتم ، معنیش کلی اش رو طبق چیزی که برای topic review فرمودید متوجه نشدم .

This topic review will discuss the presentation and … .

این مرور موضوع در رابطه با تظاهرات و … بحث خواهد کرد .؟