پاسخ به: معانی مختلف کلمه frequently به فارسی

#9969

این عبارت most frequently به معنی «پر تکرارترین» و … هست. در دیکشنری های انگلیسی معتبر تنها معنی همون معنی هست که ذکر شد.