پاسخ به: Restore purchase

#9970

عبارت «restore purchase» بسته به موقعیت و محیط مورد استفاده معانی زیر را دارد:

Restore purchase

  • پس دادن کالای خریداری شده در مدت زمان مجاز برای استرداد کالا
  • انتقال پرداختی ها به موبایل یا هر دستگاه جدید دیگری و یا اکانت دیگر (در بازی ها و پرداخت های اپلیکشین ها و …)