پاسخ به: معنی دستشویی و توالت به انگلیسی

#998

کلمه « Toilet » با تلفظ (تُیلیت) /tɔɪlɪt/ در انگلیسی بریتانیایی (بریتیش) به معنای توالت و دستشویی به کار می رود. در آمریکای شمالی و انگلیسی آمریکایی از این کلمه علاوه بر معنی توالت و دستشویی به معنی آرایش هم استفاده می شود.

کلمه « Lavatory » با تلفظ (لَوِتری یا لَوِتُری) /lævətri , US -tɔːr/ نیز به معنای توالت و دستشویی است که بیشتر در انگلیسی بریتانیایی استفاده می شود و به ندرت در انگلیسی آمریکایی کاربرد دارد.

کلمه خوب و مودبانه ای که اغلب در انگلیسی مخصوصاً در آمریکا برای اشاره به دستشویی استفاده می شود کلمه « bathroom » است که به دلیل فرهنگ آمریکا که محل دستشویی و حمام در یک اتاق است هم به دستشویی و هم به حمام اطلاق می شود.