گرامر و دستور زبان Used to و Be used to

خانه زبان انگلیسی انجمن ها گرامر و دستور زبان انگلیسی گرامر و دستور زبان Used to و Be used to

نمایش 1 پاسخ رشته ها
 • نویسنده
  نوشته‌ها
  • #878 پاسخ
   سمانه

   ممنون میشم اگه معنا و گرامر و دستور زبان Used to و Be used to در زبان انگلیسی توضیح دهید.

  • #879 پاسخ

   گرامر و دستور زبان Used to و Be used to

   Used to

   ما از Used to برای بیان چیزهایی که در گذشته بوده اند و دیگر وجود ندارند، استفاده می کنیم. این ساختار برای تعریف عادت و سابقه و رفتارهای تکراری مورد استفاده قرار می گیرد. می توان این عبارت را به معنای «عادت داشتن» ترجمه و معنی کرد.

   توجه داشته باشید تلفظ این عبارت /juːstə/ (یوستِ) است و تلفظ یوزتِ اشتباه است.

   He used to play football for the local team, but he’s too old now.

   او برای تیم محلی فوتبال بازی می کرد اما حالا بیش از حد مسن است. (او عادت داشت برای تیم محلی فوتبال بازی کند اما حالا بیش از حد مسن است.)

   That white house over there used to belong to my family.

   آن خانه سفید آنجا قبلاً متعلق به خانواده من بود.

   جملات منفی

   برای منفی کردن Used to از Did not استفاده می کنیمو چون از نشان منفی Did not استفاده می کنیم Used to باید به Use to تبدیل شود:

   It didn’t use to be so crowded in the shops as it is nowadays.

   قبلاً فروشگاه ها به اندازه این روزها شلوغ نبودند.

   نکته: گاهی در حالت های خیلی غیر رسمی این عبارت اینگونه هم used not to منفی می شود:

   She used not to live as poorly as she does now.

   او قبلاً به این اندازه فقیرانه زندگی نمی کرد که الان می کند.

   جملات سوالی یا پرسشی

   برای سوالی کردن جمله فقط کافی است که فعل کمکی Did را به ابتدای جمله ببریم و چون نشان Did مورد استفاده قرار می گیرد باز هم Used to به Use to تبدیل می شود:

   I think we met once, a couple of years ago. Did you use to work with Kevin Harris?

   فکر می کنم ما یک بار چند سال قبل، یکدیگر را ملاقات کردیم. تو قبلاً با کوین هریس کار می کردی؟

   Didn’t she used to live in the same street as us?

   آیا او قبلاً در همین خیابان مثل ما زندگی نمی کرد؟

   سوال کوتاه یا همان تگ کوئسشن ( Tag questions )

   برای سوال کوتاه نیز از Did استفاده می کنیم. مثال:

   He used to be your boss, did he?

   او قبلاً مدیر تو بود. نبود؟

   We used to love going to the museum, didn’t we?

   ما قبلاً عاشق موزه رفتن بودیم، نبودیم؟

   Be used to

   اما اگر کاری یا چیزی را به طور عادت در حال حاضر انجام دهیم، چطور خواهد شد؟

   برای کارهایی که هم اکنون به طور روزانه و یا از روی عادت و مکرر انجام می دهیم. با تغییر Used to به be used to برای کارها و عادت های حال حاضر استفاده می کنیم. برای منفی کردن آن نیز بعد از فعل کمکی Be (Am, is, are) از Not استفاده می کنیم. مثال:

   I work in a hospital, so I’m used to long hours.

   من در بیمارستان کار می کنم. بنابراین به ساعت های طولانی عادت دارم.

   She lives in a very small village and hates traffic. She’s not used to it.

   او در یک روستای کوچک زندگی می کند و از ترافیک متنفر است. او به ترافیک عادت ندارد.

   منبع: انگلیش تیمhttp://englishteam.ir

نمایش 1 پاسخ رشته ها
پاسخ به: گرامر و دستور زبان Used to و Be used to
اطلاعات شما:
پیش از ارسال، حاصل جمع دو عدد را وارد کنید: + 81 = 82