راهنمای ارشد

پاسخ های ارسال شده در انجمن

در حال نمایش 15 نوشته (از کل 1,437)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • در پاسخ به: سوال گرامر لطفا جواب بدبد #6004
  0

  متن انگلیسی مذکور:

  The school ….. all the local children attended shut down because its water supply contained toxic chemicals.

  توجه داشته باشید که ضمایر ربط موصولی با توجه به کاربرد آنها در جملات قبل و بعد مورد استفاده قرار می گیرند.

  در اینجا توجه داشته باشید منظور مدرسه ای مشخص از سایر مدرسه ها هست و باید از ضمیر موصولی استفاده شود که یعنی which !

  اما اگر گزینه ای به عنوان which نباشد و شما می بایست از بین دو گزینه where یا that انتخاب کنید، از آنجا که that می تواند جایگزین which شود، پس گزینه درست that می باشد.

  در پاسخ به: معنی اصطلاح پزشکی Orthopedic Boot #6000
  0

  معنی و معادل اصطلاح پزشکی Orthopedic boot به فارسی:

  Orthopedic boot

  /ˌɔ:rθəˈpiːdɪk bu:t/ (اُرثه پیدیک بوت)

  چکمه ارتوپدی، بوت ارتوپدی (چکمه پزشکی برای پای شکسته)

  چکمه ارتوپدی

  در پاسخ به: In the name of human kindness #5989
  0

  این جمله اصطلاح خاصی نیست و ترجمه آن تحت اللفظی آن به فارسی کافی است:

  In the name of human kindness

  به نام رافت انسانی (به نام کرم انسان)، به نام مهربانی انسان، به نام عطوفت انسان

  در پاسخ به: معنی wandering child به فارسی #5974
  0

  معنی و ترجمه عبارت wandering child به فارسی:

  wandering child (wandering toddler)

  بچه سرگردان (بچه گمشده)، کودک سرگردان (کودکی که بدون اطلاع والدین خود از آنها دور شده و راه را گم کرده است)

  مثال:

  Police could bring wandering child back to her mother.

  پلیس توانست کودک سرگردان را به مادرش بازگرداند.

  در پاسخ به: تفاوت گاو نر و ماده در انگلیسی #5969
  0

  گاو نر و گاو ماده در انگلیسی به دو شکل کلی متفاوت بیان می شوند:

  Bull /bʊl/ (بُل)

  گاو نر (به طور کلی به هر گاو نری نیز اطلاق می شود)

  Ox /ɒks/ (آکس)

  گاو نر، گاو بارکش (بیشتر به گاو نر اهلی که بارکش است) (جمع = Oxen)

  Cow /kaʊ/ (کاو)

  گاو ماده، گاو شیرده

  در پاسخ به: معنی my bad در مکالمه روزمره #5967
  0

  معنی my bad در مکالمه روزمره و محاوره عامیانه انگلیسی به فارسی که بیشتر یک اصطلاح به انگلیسی آمریکایی است:

  My bad / It’s my bad

  تقصیر منه، اشتباه منه، اشتباه از من بود، حواسم نبود (برای بیان عذرخواهی)

  مثال:

  I broke it. My bad.

  من شکوندمش. تقصیر منه.

  A: You spilled your coffee on my papers.

  B: Er… my bad.

  آ: تو قهوه ات رو روی کاغذهای من ریختی.

  ب: اِ … اشتباه از من بود (تقصیر من بود)

  در پاسخ به: معنی اصطلاح up in the air به فارسی #5947
  0

  معنی اصطلاح up in the air به فارسی که در دو حالت می توان از آن استفاده کرد:

  Up in the air

  1. بالا در هوا (برای نشان دادن جهت و مکان) 2. روهوا، بلاتکلیف، نامشخص، نامعلوم

  مثال:

  The whole future of the project is still up in the air. (Cambridge)

  کل آینده این پروژه بلاتکلیف است.

  It’s up in the air.

  بلاتکلیف است (بلاتکلیفه)، روهواست (نامعلومه)

  That’s the only thing that’s keeping us up in the air at the moment. (Glosbe)

  این تنها چیزی است که ما را این بالا در هوا نگه می دارد.

  در پاسخ به: اصطلاح bounty hunter یعنی چی؟ #5945
  0

  معنی اصطلاح bounty hunter به فارسی همراه تلفظ:

  bounty hunter /ˈbaʊnti ˌhʌntər/ (باونتی هانتِر)

  جایزه بگیر (کسی که آدم یا حیوانات را به خاطر جایزه و پاداش تعیین شده برای آنها دستگیر می کند یا گیر می اندازد)، شکارچی جایزه بگیر

  مثال:

  A bounty hunter is a professional person who captures fugitives or criminals for a commission or bounty. (Wikipedia)

  جایزه بگیر یک شخص حرفه ای است که فراری ها یا مجرمین را برای دریافت جایزه یا کمیسیون دستگیر می کند.

  در پاسخ به: معنی I’m pissed off در محاوره #5941
  0

  معنی I’m pissed off در محاوره و گفتگوی عامیانه انگلیسی به فارسی:

  Pissed /ˌpɪst/

  عصبانی، خشمگین، دلخور (بیشتر انگلیسی آمریکایی)

  Pissed off /ˌpɪst ˈɑːf/

  عصبانی، خشمگین، دلخور

  I’m pissed off.

  عصبانی ام. (عصبانی و دلخورم)

  مثال:

  He was pissed off that he hadn’t been invited.

  او خیلی دلخور و عصبانی بود از اینکه دعوت نشده بود.

  در پاسخ به: لهجه غلیظ به انگلیسی چی گفته میشه؟ #5931
  0

  معادل «لهجه غلیظ» به انگلیسی:

  strong accent

  لهجه غلیظ

  مثال:

  A strong British accent

  لهجه غلیظ بریتانیایی

  در پاسخ به: معادل همینه که هست به انگلیسی #5928
  0

  معادل همینه که هست (همینیه که هست) به انگلیسی محاوره ای و عامیانه:

  It is what it is

  همینه که هست (همینیه که هست)، همین است که هست، این چیزیه که هست، بودی که واردی (آذری)

  مثال:

  We can’t change anything. It is what it is.

  ما نمی تونیم چیزی رو تغییر بدیم. همینیه که هست.

  در پاسخ به: معادل لولو خورخوره به انگلیسی #5923
  0

  معادل لولو خورخوره (لولوخورخوره یا لولو خرخره) به انگلیسی:

  boogeyman /ˈbuːɡɪman/ (بوگیمَن)

  1. لولو خور خوره (لولو خورخوره) (موجودی برای ترساندن کودکان) 2. آدم یا یک چیز ترسناک

  bogeyman /ˈboʊɡimæn/ (بُگیمَن) = bogey = bogie

  1. لولو خور خوره (لولو خورخوره)، لولو (موجودی برای ترساندن کودکان) 2. آدم یا یک چیز ترسناک

  مثال:

  Mom, can you kill the bogeyman?

  مامان، می تونی لولو (لولو خورخوره) رو بکشی؟

  Nuclear power is the environmentalists’ bogeyman. (Oxford)

  قدرت هسته ای لولو خورخوره ی طرفداران محیط زیست است.

  در پاسخ به: معنی nerve-racking به فارسی #5920
  0

  معنی nerve-racking یا nerve-wracking به فارسی همراه تلفظ:

  nerve-racking (nerve-wracking)

  /ˈnɝːvˌrækɪŋ/ (نِرو رَکینگ)

  اعصاب خردکن، رو اعصاب

  مثال:

  This meeting was the most nerve-racking meeting that I have ever attended.

  این ملاقات اعصاب خردکن ترین ملاقاتی بود که تا به حال داشتم. (شرکت کرده ام)

  در پاسخ به: چیکار داشتی می کردی به انگلیسی #5918
  0

  برای پرسیدن جمله « در حال انجام چه کاری بوده ای» یا «چیکار داشتی می کردی» به انگلیسی می توان از معادل محاوره ای زیر استفاده کرد:

  What have you been doing?

  داشتی چی کار می کردی؟ (چیکار داشتی می کردی)

  در پاسخ به: تو فقط لب تر کن به انگلیسی #5916
  0

  بله، معادل جمله و اصطلاح تو فقط لب تر کن (یعنی بگو تا من انجام بدم) به انگلیسی می توان از اصطلاح محاوره ای و عامیانه زیر استفاده کرد:

  just say the word (say the word)

  تو فقط لب تر کن، تو بگو تا انجام بدم، تو بگو انجام دادنش با من

  مثال:

  We can go whenever you like. Just say the word. (macmillandictionary)

  ما می تونیم هر وقت که تو دوست داشته باشی بریم. فقط لب تر کن.

در حال نمایش 15 نوشته (از کل 1,437)